Kongresi Koni Memori Organizi Facebook Twitter
  KONGRESA TEMO
"Lingvoj, artoj
kaj valoroj en la dialogo
inter kulturoj"
LILLE2015 > Esperanto > Organizi kaj kontribui > Volontuloj serĉatas Esperanto     Français
Volontuloj serĉatas
Kongresi en Lillo

Mi alighas nun!

 

La Loka Kongresa Komitato serĉas volontulojn por helpi en la organizo de la 100a Universala Kongreso de Esperanto! Jen diversaj kampoj, sur kiuj ni serĉas helpantojn.

Por anonci vian pretecon helpi, bonvolu retleteri al: lille2015lille2015.fr
indikante: vian familian kaj personan nomojn, vian telefonnumeron, vian retpoŝtan adreson kaj unu aŭ kelkajn ĉi-subajn taskojn, por kiuj vi proponas vin.

 

Kongresejo kaj medio

Akcepto

 • Vendredo: pretigantoj de la kongressakoj
 • Sabato kaj dimanco: responsuloj pri akcepto kun bona Esperanta kapablo (20 homoj)
 • Sabato kaj dimanco: helpantoj pri akcepto (50 homoj)
 • Sabatoj kaj dimanco: zorgantoj pri la vestejo (po 10 homoj en tago)
 • Dumsemajne: responsuloj pri akcepto kun bona Esperanta kapablo (po 4 homoj en tago)
 • Dumsemajne: helpantoj pri akcepto (po 10 homoj en tago)

Loĝistiko kaj tekniko

 • Helpantoj pri materialo kaj tekniko (po 3 homoj en duontago)

 

Programo

Kultura programo

 • Helpantoj por munti la ekspoziciojn (2 homoj)
 • Helpantoj por gardi la ekspoziciojn (po 2 homoj en tago)

Spektakla programo

 • En la kongresejo: sceneja helpreĝisoro (1 homo)
 • En la kongresejo: helpantoj por la ... (4 homoj)
 • En la kongresejo: helpantoj por la Internacia Arta Vespero (2 homoj)
 • Ekster la kongresejo: akompanantoj por la artaj aranĝoj en la urbo (po 4 en mateno)
 • Ekster la kongresejo: helpreĝisoro (po 1 homo en posttagmezo)

Ekskursa programo

 • Ekskursaj gvidantoj (30 homoj)
 • Ekskursaj buŝtradukantoj (10 homoj)
 • Ekskursaj akompanantoj (40 homoj)

 

Komunikado

Alekstera informado

 • Desegnantoj de kongresaj afiŝoj kaj informiloj por la franca publiko
 • Januaro: responsuloj pri studentoj, kiuj rilatos: kun restoracioj kaj hoteloj por oferti esperantigon de iliaj menukartoj; kun butikoj por oferti reklamanoncojn en kongresaj dokumentoj (2 homoj)
 • Marto-aprilo: homoj, kiuj rilatos: kun restoracioj kaj hoteloj por oferti esperantigon de iliaj menukartoj; kun butikoj por oferti reklamanoncojn en kongresaj dokumentoj (5 homoj)
 • Frua julio: disdonantoj de kongresaj informiloj en kiel eble plej multaj publikaj lokoj
 • Unu-du semajnoj antaŭ la kongreso: homoj, kiuj rerilatos kun la bonvolaj restoracioj kaj al ili donos iliajn esperantigitajn menukartojn

Traduko

 • Tradukantoj (el la franca al Esperanto) por restoraciaj menukartoj, turismaj dokumentoj, k.a. (10 homoj)

 

 

Vi povas kontakti nin per retletero al: lille2015lille2015.fr
Pri aliĝo kaj mendo vi kontaktu la kongresan fakon de UEA per retletero al: kongresojco.uea.org

KONGRESI EN LILLO KONI LILLON KAJ FRANCION MEMORI 1905-2015 ORGANIZI KAJ KONTRIBUI  
Paĝaro en UEA.org
Programo
Kongresa albumo
Kongresejo
Loĝado
Transporto
Lilla albumo
Statistiko
Kulturo kaj turismo
Eŭropo
Ekonomio
Bulonjo-ĉe-Maro
1905 Programo
1905 Boulet
1905 Zamenhof
1905 Deklaracio
2005 Rekomendaro
L. K. Komitato
Honora Komitato
Partneroj
Elŝutejo
Volontuloj serĉatas
Ni en Facebook
Ni en Twitter