Kongresi Koni Memori Organizi Facebook Twitter
  KONGRESA TEMO
"Lingvoj, artoj
kaj valoroj en la dialogo
inter kulturoj"
LILLE2015 > Esperanto > Memori 1905-2015 >1905 - Kongresa programo Esperanto     Français
1905 - Kongresa programo
Memori 1905-2015

Mi alighas nun!

 

Jen en la ĉi-suba tabulo ĉefa parto de la programo, kiu disvolviĝis dum la unua Universala Kongreso de Esperanto. Ĉi tiu okazis en la urbo Bulonjo-ĉe-Maro de la 5a ĝis la 12a de aŭgusto 1905.

Tiun ĉi enhavon ni ĉerpis el la raporto de Paul Boulet, sekretario de la Organiza Komitato de la tiama Kongreso (gazeto Lingvo Internacia, 15 aŭg. 1905, n-ro 16).

 

MATENO POSTTA GMEZO VESPERO

Sabato la 5a de aŭgusto 1905
      Malfermo de la Kongreso
(urba teatrejo)

Koncerto

Komedio
"Mensogo pro Amo"

Dimanĉo la 6a de aŭgusto 1905
Meso /
Naciaj kunsidoj
Eksk
al banurbo
urso
 Wimereux
Koncertego

Teatraĵo
"Kontraŭvola Edziĝo"

Kantado kaj deklamado

Lundo la 7a de aŭgusto 1905
Kunveno por
projektoj de in

Ĝenerala
 aŭtoroj de
ternacia ligo

 kunsido
Granda festeno
(urba kazino)
Balo
(urba kazino)

Mardo la 8a de aŭgusto 1905
Ĝenerala
(enkonduko de
telegrafa ling
organizaĵo de la
 kunsido
 Esperanto kiel
vo; internacia
 esperantistaro)
  Ĝenerala kunsido
(kiel elparoli; disvastigo
de Esperanto inter
gejunuloj; lernejoj)

Laŭvola koncerteto

Merkredo la 9a de aŭgusto 1905
Ĝenerala kunsido
(konsistigo de la
provizora lingva komitato)
Fino
de la Kongreso
Ekskursoj Koncerto

Ĵaŭdo la 10a de aŭgusto 1905
  Tuttaga eksku
(Folkesto
rso en Anglio
ne, Dover)
 

Vendredo la 11a de aŭgusto 1905
  Restado en C
(vizitoj; festo en la
alais, Francio
 kazino; koncerto)
 

Sabato la 12a de aŭgusto 1905
Kunveno (ur

Konc

Lasta kunveno e
ba teatrejo)

erto

n la Grand Café
   

 

 

Vi povas kontakti nin per retletero al: lille2015lille2015.fr
Pri aliĝo kaj mendo vi kontaktu la kongresan fakon de UEA per retletero al: kongresojco.uea.org

KONGRESI EN LILLO KONI LILLON KAJ FRANCION MEMORI 1905-2015 ORGANIZI KAJ KONTRIBUI  
Paĝaro en UEA.org
Programo
Kongresa albumo
Kongresejo
Loĝado
Transporto
Lilla albumo
Statistiko
Kulturo kaj turismo
Eŭropo
Ekonomio
Bulonjo-ĉe-Maro
1905 Programo
1905 Boulet
1905 Zamenhof
1905 Deklaracio
2005 Rekomendaro
L. K. Komitato
Honora Komitato
Partneroj
Elŝutejo
Volontuloj serĉatas
Ni en Facebook
Ni en Twitter