Kongresi Koni Memori Organizi Facebook Twitter
  KONGRESA TEMO
"Lingvoj, artoj
kaj valoroj en la dialogo
inter kulturoj"
LILLE2015 > Esperanto > Kongresi en Lillo > Programo > Tuttagaj ekskursoj Esperanto     Français
La tuttagaj ekskursoj
Kongresi en Lillo

Mi alighas nun!


Paralele kun la kongresa programo okazos ekskursoj en Lillo, ĝia ĉirkaŭaĵo, Parizo kaj Bruĝo kaj Ieper en Belgio, de sabato (25.) ĝis vendredo (31.Jul.). Ĉiĉeronos esperantistoj volontule. Se ne alie indikite en la priskriboj, la ekskursoj estas busaj.

La tuttagaj ekskursoj okazos precipe en merkredo, la 29a de julio, sed ankaŭ en aliaj tagoj. Se indikite, la ekskursoj inkluzivas manĝon. La trinkaĵoj ne estas inkluzivitaj.

 

Bulonjo-ĉe-Maro: ceremonio memore al la 1a UK

La romiepoka Bulonjo iĝis fama pilgrimejo en la 12a jarcento pro apero de statuo de la Virgulino ĉe la marbordo. En tiu sama periodo disvolviĝis la haringkaptado. Ankoraŭ videblas fortikaĵoj kaj kastelo el tiu tempo. Strategia por Napoleono la 1a en la 19a jarcento, Bulonjo iĝis fama banurbo kaj la ĉefa fiŝkapta haveno en Francio; estis konstruitaj fervojo al Parizo kaj diversaj aliaj konstruaĵoj. En 1848 la katedralo estis rekonstruita. La urbo havis grandan kulturan floradon en la periodo, kiam okazis en 1905 la unua Universala Kongreso de Esperanto, kiun partoprenis ankaŭ Zamenhof. Bazo por la angla armeo kaj rifuĝejo dum la 1a mondmilito kaj preskaŭ komplete (85%) detruita dum la 2a mondmilito, Bulonjo estis rekonstruita, kaj nuntempe ĝi disvolviĝas ĉefe turisme, pri arto kaj historio, kaj fiŝkapte.

Dum la ekskurso vi partoprenos la oficialajn ceremoniojn memore al la UK en 1905: akcepto fare de oficialuloj en la kongresejo de 1905; komuna piedirado ĝis la stacidomo, kie alvenis la kongresanoj; memorceremonio ĉe la statuo de Zamenhof; urbestra invito en la urbodomon kun servado de speciala vino; manĝado en restoracio. La ekskurso estas nekonsilinda por homoj kun marŝproblemoj. Posttagmeze, libera vizito de aŭ la fama akvario Nausicaá [nozikaa] aŭ la malnova Bulonjo aŭ la urbo Wimereux [vimero'] (banurbo de la 19a jarcento).

Merkredo 08:00-20:15 / Prezo: 115 €

 

Bulonjo-ĉe-Maro: la urbo de la 1a UK (Nausicaá)

Konatiĝu kun la placo apud la stacidomo, kie Zamenhof alveturis al la unua kongreso en 1905, kaj la teatro, kie Zamenhof deklamis sian faman paroladon. Posttagmeze, post tagmanĝo, vizito de Nausicaá, centro de scienca kaj teknika kulturo pri malkovro de la mara medio, kie troviĝas ankaŭ 40 akvarioj kun 4,5 milionoj da litroj da marakvo entenantaj 36 000 marajn speciojn el la tuta mondo kaj ĉiuj terarioj. Ĝi celas "malkovrigi kaj amigi la maron" per ludoj kaj klarigoj pedagogiaj kaj sciencaj montrante la homa-maran rilaton. La ekskurso estas nekonsilinda por homoj kun marŝproblemoj.

Mardo, ĵaŭdo kaj vendredo 8:30-18:30 / Prezo: 80 €

 

Bulonjo-ĉe-Maro: la urbo de la 1a UK (Wimereux)

Konatiĝu kun la placo apud la stacidomo, kie Zamenhof alveturis al la unua kongreso en 1905, kaj la teatro, kie Zamenhof deklamis sian faman paroladon. Post tagmanĝ vizito de Wimereux, ĉarma urbeto norde de Bulonjo-ĉe-Maro. Tiu stranda banurbo estis konstruita ĉefe en la fino de la 19a jarcento. La kongresanoj de 1905 vizitis ĝin kaj tie spektis ĉevalkuradon. Vi malkovros la promenvojon laŭ la marbordo kaj la belan plaĝon. Estos klarigoj pri la loka arkitekturo kaj la tiama etoso dank' al la asocio "Charme de Wimereux". La ekskurso estas nekonsilinda por homoj kun marŝproblemoj.

Mardo, ĵaŭdo kaj vendredo 8:30-18:30 / Prezo: 60 €

 

Bulonjo-ĉe-Maro: la urbo de la 1a UK (malnova urbo)

Konatiĝu kun la placo apud la stacidomo, kie Zamenhof alveturis al la unua kongreso en 1905, kaj la teatro, kie Zamenhof deklamis sian faman paroladon. Post tagmanĝo vizito de la Malnova Urbo. Konatiĝo kun parto de ĝia longa historio, kie okazis la unua Universala Kongreso de Esperanto. Vi promenos tra malgrandaj stratoj por malkovri la katedralon, la mezepokajn fortikaĵojn kaj stratojn kaj la kastelon. Promenante sur la remparoj, vi ĝuos belan panoramon de la urbo. La ekskurso estas nekonsilinda por homoj kun marŝproblemoj.

Mardo, ĵaŭdo kaj vendredo 8:30-18:30 / Prezo: 60 €

 

Amieno kun lumspektaklo

Konata ankaŭ kiel la malgranda norda Venecio pro la multnombraj kanaloj en la mezepoka kvartalo Saint-Leu, Amiens [amien'] estas famkonata pro sia gotika katedralo, unu el la plej grandaj en la tuta mondo kaj Monda Heredaĵo de Unesko. Somere, kiam noktiĝas, la katedralo retrovas siajn iamajn kolorojn kaj rava lumspektaklo komenciĝas. Post busa rondveturado en la urbo, piede vi vizitos la kvartalon Saint-Leu, la katedralon kaj la muzeon Jules Verne (iama loĝejo de la fama verkisto). Vespermanĝo kaj iom da libera tempo antaŭ la nokta spektaklo. Reveno al Lillo postnoktomeze.
NB: Ne taŭga por homoj kun marŝproblemoj pro longa piedirado kaj ŝtuparoj.

Merkredo 14:00-01:00 / Prezo: 56 €

 

Ipro: Passchendaele-Muzeo kaj unua mondmilito (Belgio)

Ĉe Ieper [iper] ni vizitos la novan Memorial Museum Passchendaele 1917. La vilaĝo Passendale estis en 1917 la loko de unu el la plej sensencaj homoferadoj de la Unua Mondmilito dum brita ofensivo por trarompi la germanajn liniojn: 500 000 homoj estis murditaj por gajni nur 8 km da tereno. En la muzeo oni vivtenas la memoron pri la tiama batalo per fotoj kaj filmoj, ampleksa kolekto da historiaj objektoj kaj vivsimilaj rekonstruitaj scenoj. Okulfrapaj estas la rekonstruitaj subteraj koridoroj kaj tranĉeoj. Post la tagmanĝo ni buse vizitos diversajn memorlokojn kiel la tombejojn Tyne Cot-tombejo, la plej granda brita milittombejo sur la kontinento, SoldatenFriedhof (germana) kaj Menenpoort.

Merkredo 09:00-18:00 / Prezo: 50 €

 

Biciklado preter memorlokoj de la unua mondmilito (Belgio)

Post mallonga busa vojaĝo al Ieper (Ipro) ni biciklos proksimume 35 km de la bicikla itinero Vredesroute (itinero de la Paco). La regiono ĉirkaŭ Ipro, strategie grava dum la Unua Mondmilito (1914-1918), estas plena je memorlokoj, precipe milittombejoj, kaj estas en si mem denunco kontraŭ ĉia milito. La itinero kondukos nin laŭ la plej (fi)famaj memorlokoj: Menenpoort - impona konstruaĵo honore al la militpereintoj; Tyne Cot-tombejo, la plej granda brita milittombejo sur la kontinento; Soldatenfriedhof, germana milittombejo. Reveno al Lillo per buso. Ni manĝos sandviĉon dumvoje. Bonvolu atenti pri la distanco kaj pri la fakto, ke en la regiono kelkfoje pluvas. Bv. surhavi taŭgajn ŝuojn kaj vestaĵojn. Ne taŭga por homoj, kiuj ne kutimas bicikli.

Merkredo 09:00-18:00 / Prezo: 50 €

 

Vert'Tige: biciklado al ekologia bieno

Je trankvila ritmo, parte laŭlonge de rivero, ni kune biciklos ĝis la ekologia farmbieno Vert'Tige, kie responsulo vizitigos ĝin al ni kaj donos klarigojn pri ekologia terkultivado. La partoprenantoj povos mem aĉeti manĝaĵojn (panojn, fromaĝojn, ŝinkojn, fumaĵitajn fiŝojn, desertojn, kukojn, fruktojn, trinkaĵojn) en la granda biologia vendejo de la bieno. Bonvolu atenti pri la distanco (40 km tien/reen) kaj pri la fakto, ke en norda Francio kelkfoje pluvas. Surhavu taŭgajn ŝuojn kaj vestaĵojn. Ekskurso por oftaj biciklantoj.

Mardo kaj ĵaŭdo 09:30-16:30 / Prezo: 8 €

 

Araso kaj la memorlokoj de la unua mondmilito

Buse ni vizitos ĉe Arras la memorlokojn de la Unua Mondmilito: Vimy, kie ni promenos en la tranĉeoj, tra la tuneloj kaj tra kanadaj, britaj, germanaj kaj ĉeĥaj tombejoj. Ni vizitos la preĝejon Notre-Dame-de-Lorette. Post tagmanĝo ni piede vizitos la urbon kaj ĝiajn ĉefajn vidindaĵojn, inter kiuj elstaras la renesanca urbodomo kaj la "Granda Placo" (Grand-Place) kaj "Malgranda Placo" (Petite-Place), ĉirkaŭitaj de domoj rekonstruitaj laŭ la iamaj 17aj jarcentaj (detruitaj dum la Unua Mondmilito). Fine ni vizitos Carrière Wellington, iaman ŝtonminejon, memorlokon pri la granda Arasa batalo. La ekskurso ne estas konsilinda por homoj kun marŝproblemoj.

Merkredo 09:00-18:00 / Prezo: 50 €

 

Bruĝo: la norda Venecio (Belgio)

Bruĝo, en Belgio, estas konsiderata unu el la plej belaj urboj de Eŭropo kaj la historia urbocentro estas Monda Heredaĵo de Unesko. Matene ni promenos tra la urbo, kaj estos prezentataj al ni la arkitekturaj, historiaj kaj artaj monumentoj de la mezepoka kaj renesanca urbo. Tagmanĝo en malnova bierfarejo kaj boata vizito de la urbo tra ĝiaj kanaloj. Libera tempo en la centro kaj reveno al Lillo. Ne konsilinda por homoj kun marŝproblemoj.

Lundo kaj merkredo 09:00-18:00 / Prezo: 71 €

 

Parizo historia

Antaŭ la renovigaj projektoj de barono Haussmann kaj de Napoleono la 3a, Parizo estis urbo kun mallarĝaj stratetoj kaj diversstila arkitekturo. Ankoraŭ estas spuroj de la malnova Parizo en la urbocentro. Dum pieda kaj metroa promenado ni malkovros restaĵojn de la antikva Luteco kaj mezepokajn domojn. En malgrandaj grupoj estos tri sinsekvaj programeroj: vizito de "Conciergerie", la unua reĝa loĝejo en Parizo, restaĵo de la Civita Palaco kaj malliberejo dum la Franca Revolucio; gvidata promenado kun la temo "Reĝoj kaj revolucioj ĉirkaŭ la Bastilo"; piedirado ĝis "Hôtel de ville" (urbodomo), nia rendevuloko. Libertempo. Trajna iro al kaj reveno de Parizo. Lunĉo inkluzivita.
NB: Ne taŭga por homoj kun marŝproblemoj pro longa piedirado kaj longaj staradoj.

Merkredo 08:00-21:00 / Prezo: 140 €

 

Parizo turisma

Malkovru la ĉefurbon de Francio kaj ĝiajn plej famajn vidindaĵojn! Trajna vojaĝo de Lillo ĝis Parizo kaj busa promenado tra Parizo. Vizito de la 300 m alta Eiffel-Turo, de la kvartalo Bastilo, ŝippromeno kun tagmanĝo sur la rivero Sejno kaj promeno preter diversaj famaj parizaĵoj. Libera tempo en la kvartalo "Champs Élysées".

Merkredo 08:00-21:00 / Prezo: 170 €

 

KONDIĈOJ PRI LA EKSKURSOJ (kompletaj kondiĉoj estas legeblaj en la Dua Bulteno)
Ĉiuj ekskursoj startas de la kongresejo, escepte se alie indikite (ĉu en la ekskursa priskribo, ĉu sur la ekskursa bileto).
Ĉiujn ekskursojn akompanos Esperantlingvaj gvidantoj. Ili ne estas profesiaj ĉiĉeronoj sed nur bonvolaj helpantoj. Bv. indulgi ilin per pacienco kaj samideana komprenemo. Ili faros sian plejeblon por bone servi al vi.
Ne forgesu preni ŝirmilon kontraŭ suno, vento kaj eventuale pluvo. Bv. noti, ke kelkaj ekskursoj povas esti netaŭgaj por homoj kun marŝhandikapoj; la priskribo de la ekskurso kutime mencias tion.
Ĉar la ekskursoj dependas de minimumo da partoprenantoj, la organizantoj rezervas al si la rajton eventuale nuligi aŭ altigi la prezojn de iuj el ili. En tiuj kazoj ni klopodos averti vin kiel eble plej frue antaŭ la kongreso, por ke eblu ŝanĝi aŭ nuligi la ekskurso(j)n.

 

 

Vi povas kontakti nin per retletero al: lille2015lille2015.fr
Pri aliĝo kaj mendo vi kontaktu la kongresan fakon de UEA per retletero al: kongresojco.uea.org

KONGRESI EN LILLO KONI LILLON KAJ FRANCION MEMORI 1905-2015 ORGANIZI KAJ KONTRIBUI  
Paĝaro en UEA.org
Programo
Kongresa albumo
Kongresejo
Loĝado
Transporto
Lilla albumo
Statistiko
Kulturo kaj turismo
Eŭropo
Ekonomio
Bulonjo-ĉe-Maro
1905 Programo
1905 Boulet
1905 Zamenhof
1905 Deklaracio
2005 Rekomendaro
L. K. Komitato
Honora Komitato
Partneroj
Elŝutejo
Volontuloj serĉatas
Ni en Facebook
Ni en Twitter